illustraties christy bel 

Van ego tot christo


Van ego naar Christo- centrisch.

Wist u dat 70 procent van de jongeren niets meer heeft met geloof? " wordt me gevraagd door de telefoniste van een evangelisatie project.

Het is de laatste honderd jaar razendsnel bergafwaarts gegaan met de geloofscultuur. Ooit was het ondenkbaar om niet in een godheid te geloven.

De mens voelde zich afhankelijk van bevestiging uit hogere hand. Van het gouden kalf tot aan de Xenos boedah werd een bepaalde spiritualiteit gezocht.

De generatie na de babyboomers wordt generatie niX genoemd. 'De verloren generatie', zowel economisch als geestelijk. De generatie die verzuipt in informatie en toch de kennis van God mist. ( openbaringen ) Na niX vocht de volgende generatie voor zelfontplooiing tot nu de generatie Y geboren wordt in het grenzeloze tijdperk. Alles is mogelijk met dank aan de sociale media. In deze generatie draait het om het authentiek jezelf laten zien.

Het ego wordt aanbeden als nieuwe religie, vrijgevochten van een god die je niet laat ontplooien. Een god die alleen maar kijkt naar het negatieve en jou straft voor de fouten die je tijdens de leerschool van het leven nu eenmaal maakt.

In de Bijbel lees ik een mooi beeld van God;

Ook al hebt u gezondigd,' antwoordde Samuel, 'u hoeft niet bang te zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan bent. Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het niets is. Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken.' -- 1 Samuel 12:20-22

Er is qua Vader- beeld overdracht iets goed mis gegaan in de kerkgeschiedenis. Ook met een christelijk sausje zijn we allemaal zo menselijk en vleselijk als wat. De drang en hang naar erkenning is niemand vreemd.

Mattheus 6; Let op dat je jou gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden, want dan heb je geen loon bij uw Vader die in de hemel is.

Wanneer je geld geeft aan de armen, vertel het dan niet door zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door mensen geroemd te worden.

Ik zeg u; zij hebben hun loon dan al gehad. Maar wanneer je geld geeft aan de armen, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zodat uw aalmoes in het verborgene is en uw vader die het verborgene zie, zal het u vergelden.

God de Vader wil jou als mens niet onderdrukken en toch wil Hij dat je sterft aan je zelf. Juist dat ego moet sterven om geestelijk tot ontplooiing te komen en tot je ware zelf te komen.

Wanneer ons hart Jezus centraal stelt hebben we geen bling- bling buitenkant nodig, we schitteren van binnen uit. Ons leven heeft niet pas economische nut bij een goede carrière waar we ons in en achter kunnen verstoppen. Ons leven is waardevol wanneer we onze keuzes IN christus maken. De juiste prioriteiten stellen zonder het juk te moeten voldoen aan de eisen van anderen. We hoeven geen aanzien wanneer we op Jezus willen lijken.

We hebben geen bevestiging nodig van volgers en like 's. vader God wil ons bovennatuurlijke rust geven door de wetenschap dat we in christus gekend en geliefd zijn.

In plaats van rijk en beroemd zijn we als christenen arm voor de wereld, maar gekend door de allerhoogste God.

In christus ben je je mooiste Selfie.

1 Johannes 2;15 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem, want alles wat in de wereld is; zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader vort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.


Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin