column 2


De leeuw maar ook het lam.

Je hart eerlijk kwetsbaar openen in een gebed geeft de ander een kijkje in je ziel. Iets dat we niet gewend zijn in onze (kerk)cultuur. Ook al beschrijven de psalmen het zoeken naar God midden in je lijden en strijd. Toch heb ik vaak het gevoel dat de blijde dankbare opgeruimde christen zonder issues meer wordt gewaardeerd als sociaal en geestelijk wenselijk gezelschap.

Ik besluit om 'the prayer course' van onze kerk te gaan doen . Ik wil leren mijzelf te openen in de frustratie van plafondgebeden en leren om hardop in een groep te bidden zonder dat onzekerheid me belemmerd.

Tijdens de eerste avond van de cursus zet ik mijzelf wat zwartgallig neer. Want ik ben geen trouwe stille tijd bidder en ik uit daarover mijn zelfoordeel.

Een ontwapenende opmerking door een medecursist plaatst dit in een vriendelijker perspectief. Mijn gebeden tijdens de afwas en de hond uitlaten zijn ook goed. "Veroordeel jezelf niet", zegt een mede cursist liefdevol.

Tijdens de tweede avond komt het gesprek op boosheid. Ik vind mijzelf nogal achter lopen qua geestelijke groei met mijn geworstel. Ook deze houding wordt door een ander een stuk mooier ingekleurd; Mensen die zich van God afkeren draaien hun rug naar Hem toe. Christenen worstelen met het gezicht naar Hem toe.

Tijdens de avonden wordt ik weer geconfronteerd met de lat die ik zo hoog leg. Het geloof is toch ter bemoediging in het lijden ? Ik merk juist dat ik me door God verlaten voel wanneer het moeilijk gaat.

Gebed is het intiemste van het christen leven. Het laat voor mij de essentie zien van hoe ik om ga met God te midden van het worstelen en lijden .

Zonder dit hardop uit te spreken denk ik ; Accepteer ik dat Hij het lam is op het moment dat ik de leeuw nodig heb.

Tijdens de derde avond leren we over voorbede voor de wereld. Een cursist verteld dat ze als moeder daar eerlijk gezegd haar handen vol heeft aan het leed van haar kinderen. Hoe simpel dat ook lijkt tegen over het hele wereld gebeuren. Haar drie kinderen hebben al een week waterpokken en koorts.

Wat moest ze zeggen toen haar kind haar vroeg ; "Mama waarom haalt God dit niet weg? Hij kan toch alles? Houdt hij dan niet van mij?"

Dan kan de hele wereld om me heen vergaan , maar dan brul ik als een leeuw voor mijn kinderen.

God brult als een leeuw om zijn kinderen ook wanneer we dat op aarde misschien niet altijd zien.

Het lam heeft voor ons geleden, hij is onze hoop die zeker is.

Vol waarom vragen weet ik dat de leeuw eens zal brullen en het lijden niet meer zal bestaan.

Samen zullen we dan zingen:

"Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. Openbaringen 5:12"


Overdenking/studie;

God is NATUURlijk dichtbij.

Onze wereld is vol hectiek en entertainment . Gods wereld is omgekeerd. Hij laat zich vinden in de stilte en in de natuur. Hij is zo natuurlijk dichtbij in het gewone van alle dag. En juist dat gewone lijken we als mens moeilijk te vinden. We spelen vanaf den beginne liever verstoppertje, dan dat we stil staan bij ons gevoel door te praten met God.

Maar God zal altijd vragen ; "Waar ben je "?

Romeinen 1;20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij ( de niet gelovigen) niet te verontschuldigen zijn.

In de bijbel ontmoet ik een God die contact zoekt met ons hart. God wandelt met adam door Zijn schepping. Er is nog geen drukte die hen afleidt. God is heel dichtbij in het 'gewone'.

En eigenlijk het bijzonderste wat een christen wil mee maken, een wandeling met God.

Hier kan geen lichtshow, muziek en entertainment ooit tegen op.

Mat.6: 6-8 " Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en...bidt tot uw Vader die in het verborgene is."

De eerste innerlijke drukte ontstaat na de zonde in de gedachten wereld van adam. Hij verstopt zich voor God in plaats van Hem in de stilte op te zoeken. Wanneer je stil bent komen worstelingen boven van pijn, zorgen en zonde. De stilte om je heen kan heel confronterend zijn.

Hij mag als mens net als wij ontdekken en leren dat ook na de onrust en zonde de wandeling verder mag gaan. God is veilig en genadevol en wil dat onze onrust veranderd in rust voor onze ziel.

Ook later in de bijbel, ondanks grote wonderen van water en vuur , laat God zich vinden in de stilte.

( Elia ontmoet God ) 1 Koningen 19:11-13;)" Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk een zacht gefluister. oen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan.

Hij sloeg zijn mantel voor zijn gezicht; een gebaar van nederigheid en aanbidding voor God. Hij verootmoedigde zich en opende zijn geest voor God. Nu was hij klaar om te luisteren,...."

Misschien is het onrustig in jouw stilte.

Psalm 42; Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Weet dan dat, onze hulp is in de naam van de Heer die Hemel en aarde ( en jou ) gemaakt heeft.

Er is altijd een weg voor de mens om dankzij Jezus terug te keren in de rust met God.

Dat begint heel Natuurlijk met het eren van de Schepper. Zoek Hem en Hij laat zich vinden .

# De volgende Bijbelteksten kun je meenemen tijdens je wandeling in de natuur .

- Wat zegt het over God ?

- Wat zegt het over jou?

- Wat mag je hiervan leren zodat je ziel tot rust komt in God?

Ps.34:19 De Heer is nabij de gebrokene van hart, en Hij verlost de verslagenen van geest.

Jes. 57:15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is. In de hoge en in het heilige woon ik bij de verbrijzelde en nederige van geest om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven.

Ps.51: 19 De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart, veracht gij niet o God.

Jes.66: 2 Op zulke sla ik acht, de ellendige, verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft.

Psalm 37:4-6 Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het 's morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan

Psalm 121:1-2 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 139; mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou Uw hand mij leiden, zou Uw rechterhand mij vasthouden.

Psalm 143;8 Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.

Jesaja 40:28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.

Matteüs 11:28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Lucas 12:6-7 Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

Een ode aan Gods schepping in het lied van Cats stevens;

Morning Has Broken Morning has broken, like the first morning. Blackbird has spoken, like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning. Praise for the springing fresh from the world . Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven. Like the first dewfall, on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden. Sprung in completeness where his feet pass . Mine is the sunlight, mine is the morning . Born of the one light, Eden saw play . Praise with elation, praise every morning God's recreation of the new day .

Psalmen over de schepping ; Ps. 8; 29; 33; 65; 67; 147; 148.De witte wereld.

Vanuit het autoraampje kijk ik de wijde, witte wereld in. Ik snuif de frisse, koude winterlucht in. Prachtig is het witte landschap onder die strak blauwe lucht.

Parallel aan dit witte landschap is de snelweg waarop we rijden. Wat een contrast van het heilige, witte wereldje naar de aardse zwarte gassen die uit de auto's komen.

Ik kijk op naar die blauwe lucht en roep een "sorry", de hemel in voor de hele mensheid.

Terwijl ik uit het raampje kijk zie ik in de verte een roofvogel met gespreide vleugels in de lucht' hangen'. Ik neem aan dat de vogel op zoek is naar een prooi tussen de witte sneeuwvlokken. De vogel 'bidt' zich het ongans zonder een stap verder te komen lijkt het wel.

Ik leg de parallel met mijn gebeden en bedenk me dat de vogel leunt op de wind. Zo moet gebed leunen op de kracht van de Heilige Geest.

Soms ervaar je dat ook in je gebedsleven. Rust en vrede als een hemels blauw tafereel. Maar dat betekent niet altijd een doorbraak.Niet die prooi die je honger stilt, niet die groei waar je zo naar verlangt.

Ik bedenk dat ons leven soms een snelweg van zonde is op weg naar die blauwe hemel, maar toch nog besmet met aardse zwarte dampen.

Wat zou ik graag dicht bij die blauwe strakke hemel leven. Mijn wezen zo wit als sneeuw gewassen. Geen aardse verleiding, geen zonde in het vlees. Alleen de prooi van God zijn.

Ik zou een nog diepere doorbraak in mijn leven willen: van de ene wereld naar de andere. Terwijl ik uit het raampje kijk naar de geduldige vogel die volhardend blijft bidden vraag ik me af hoe ik krachtiger in die witte wereld kan komen.

Ik kijk naar de vogel en benijd even zijn positie. Zelf zou ik nog hoger willen vliegen.

Dan ineens laat de vogel zich als een baksteen ter aarde vallen en is hij verdwenen.

Het gebed van de vogel is verhoord. Die zit nu te smullen van zijn aardse manna.

Wat een EUREKA- moment. Het hemelse manna ligt aan onze voeten. Met mijn hoofd in de wolken en mijn voeten gegrondvest in Hem mag ik mijzelf laten vallen op mijn knieën zodat Zijn wereld voor me open gaat. Psalm 95;6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze Maker.


Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin